Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2019

tulipanowa
13:56
tulipanowa
13:56
2280 3cfb
Reposted frompierdolony pierdolony viapragnienia pragnienia
tulipanowa
13:56
tulipanowa
13:56
tulipanowa
13:56
8233 cc2f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadynamite dynamite
tulipanowa
13:56
9304 91ac
Reposted frommiststueck miststueck viadynamite dynamite
tulipanowa
13:55
tulipanowa
13:55
tulipanowa
13:55
0099 8450
Reposted frompunisher punisher viaultraviolet ultraviolet
tulipanowa
13:55
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaultraviolet ultraviolet
tulipanowa
13:55
7783 1fbf
tulipanowa
13:55
tulipanowa
13:55
6119 885f
Reposted frommalice malice viaultraviolet ultraviolet
tulipanowa
13:54
5356 33fa
Reposted fromZircon Zircon viathesmajl thesmajl
tulipanowa
13:54
Jak kogoś dobrze znasz, możesz się z nim widywać albo codziennie, albo raz na trzy miesiące. Efekt jest ten sam. W przyjaźni ważna jest lojalność i to, by lubić kogoś razem z jego wadami. A najlepiej, żeby one cię śmieszyły.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathesmajl thesmajl
tulipanowa
13:54
tulipanowa
13:54
7405 7a5d
Reposted fromgrobson grobson viawishyouwerehere wishyouwerehere
tulipanowa
13:53
7554 51b4
Reposted fromEtnigos Etnigos viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
13:53
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
13:52
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl