Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2017

tulipanowa
16:41
tulipanowa
16:41
Bierz życie mniej poważnie.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
16:41
3761 b76f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
16:41
1943 f1b7
Reposted fromtfu tfu viawishyouwerehere wishyouwerehere
tulipanowa
16:40
0110 eb33
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaspontaneous spontaneous
tulipanowa
16:40
Nie wychowuj mnie, tylko czasem wytrzymaj
— Chemia (2015)
Reposted fromzEveR zEveR viaspontaneous spontaneous
tulipanowa
16:40
0096 f483
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo vialeksandra leksandra
tulipanowa
16:40
5994 0a85
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
tulipanowa
16:40
Ja kochać cię będę w milczeniu.
— Antoni Lange
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
16:39
Miłość zbudowana na urodzie umiera tak szybko jak uroda.
— John Donne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
16:39
Nie lepiej się ruszyć, zrobić coś, a nie myśleć tak bez sensu?
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
16:39
Modlitwa to więcej niż słowa. To twoje nastawienie, podejście do życia.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
16:39
To wróci. Czasem wróci jutro, a czasem też po latach.
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
16:39
4244 1d16
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
16:39
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromwynne wynne viavalerina valerina
tulipanowa
16:39
5460 90bf
Reposted fromlovemystery lovemystery viavalerina valerina
tulipanowa
16:39
1571 5f88
Reposted fromcalifornia-love california-love vialulka lulka
tulipanowa
16:38
3284 de86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialubie-lato lubie-lato
tulipanowa
16:38
5029 a28f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialubie-lato lubie-lato
tulipanowa
16:38
Miłość zbudowana na urodzie umiera tak szybko jak uroda.
— John Donne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubie-lato lubie-lato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl