Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

tulipanowa
11:16
co się z nami stało?
tulipanowa
11:15
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
11:10
Nie ma czegoś takiego jak związek idealny. Nawet jeśli jesteście ze sobą odkąd pamięcią sięgasz zawsze będą pojawiały się problemy, różnice zdań, małe kłótnie i spory. Żeby wszystko jednak przetrwało najważniejsza jest szczerość. Nie da się cały czas zamiatać wszystkiego pod dywan i liczyć, że problemy same znikną.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
11:10
6166 0c7d
Reposted fromyuras yuras viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
11:09
5027 f615
Reposted fromsavatage savatage viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
11:09
1745 3b45
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
tulipanowa
11:09
2660 7943
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
tulipanowa
11:08
tulipanowa
11:08
Niedorozwinięta jakaś ta nasza miłość:
niby ma już trzy lata, 
a o własnych siłach ustać nie potrafi 
i co chwila się nam przewraca...! 
— Borszewicz - Pomroki
tulipanowa
11:08
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaiamdreamer iamdreamer
tulipanowa
11:08

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
11:07
Zapatrzony aż po rzęsy
zakochany jeszcze głębiej
— Zbigniew Herbert
Reposted frompesy pesy viapoppyseed poppyseed
tulipanowa
11:07
9170 52e7
Reposted fromoll oll viapoppyseed poppyseed
11:07
4934 0066
Reposted fromsunlight sunlight viamruczenie mruczenie
tulipanowa
11:06
5602 8c1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
tulipanowa
11:06
5730 cfb0
Reposted fromsweetbitter sweetbitter viaperseweracje perseweracje
tulipanowa
11:06

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaperseweracje perseweracje
tulipanowa
11:05
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje
tulipanowa
11:05
4540 813d
Świrszczyńska
tulipanowa
11:05
Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl