Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

tulipanowa
22:16
tulipanowa
22:16
tulipanowa
22:16
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viate-quiero te-quiero
tulipanowa
22:16
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viate-quiero te-quiero
tulipanowa
22:16
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viate-quiero te-quiero
tulipanowa
22:16
2016 a9de
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
22:15
Czym jest wschód i zachód słońca, jeśli nie możesz dzielić go z najbliższą Ci osobą?
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
22:15
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialeksandra leksandra
tulipanowa
22:15
8958 a82f
Reposted fromsavatage savatage vialeksandra leksandra
tulipanowa
22:15

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
tulipanowa
22:15
1913 2a70
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
tulipanowa
22:15
7205 4afa
Reposted fromsavatage savatage vialeksandra leksandra
tulipanowa
22:15
tulipanowa
22:15
Spędzałam za dużo czasu wyłącznie w towarzystwie zawartości mojej głowy.
— Sharon Bolton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
22:14
2158 dbef
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
22:14
Tańcz, kiedy śpiewa księżyc i nie płacz z powodu kłopotów, które jeszcze nie nadeszły.
— Patricia Briggs
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
22:14
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
22:14
2164 18f2
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
22:14
Od tego są właśnie przyjaciele. Podnoszą cię, kiedy upadasz, i w razie potrzeby kopią w zadek.
— Patricia Briggs
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
22:14
Zawsze robię wszystko, by dostać to, czego chcę.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl