Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

tulipanowa
13:19
Francuzi mają takie powiedzenie dotyczące kuchni: "Wszystko, co gotuje się bardzo długo, nie jest smaczne". Myślę, że to dotyczy również naszych marzeń. Zbyt wielki wysiłek się nie opłaca, bo zabiera radość życia. Zbyt wielkie zadania zostawmy Syzyfowi, a my cieszmy się tym, co mamy, albo co możemy mieć łatwiej.
— Katarzyna Lengren
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
13:19
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
13:19
3891 3f0e
Reposted fromkarahippie karahippie vialeksandra leksandra
tulipanowa
13:19
1845 75e1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
13:19
Szczęśliwa para: on robi to, co ona chce, i ona robi to, co ona chce.
— Peter Altenberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
13:19
tulipanowa
13:19
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaBrilliant Brilliant
13:19
4015 c6af
Reposted fromtosiaa tosiaa viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
13:19
1655 5763
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
13:19
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
13:17
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
13:17
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
13:16
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
13:16
9938 0fa0
Reposted fromluvsick luvsick viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
13:16
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
13:16
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viaBrilliant Brilliant
13:16
3355 b575
Reposted fromerial erial viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
13:16
1235 eabe
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
13:16
1124 1a44
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaBrilliant Brilliant
13:16
2404 38d9
Reposted fromamatore amatore viaBrilliant Brilliant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl