Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

tulipanowa
13:56
2525 a3ee
Reposted fromcalifornia-love california-love
tulipanowa
13:55
2532 3e02
Reposted fromcalifornia-love california-love
tulipanowa
13:49
2538 30bf
Reposted fromcalifornia-love california-love
tulipanowa
13:44
2539 f56e
Reposted fromcalifornia-love california-love
tulipanowa
13:43
2547 714d
Reposted fromcalifornia-love california-love
tulipanowa
13:42
7081 135b
Reposted fromdeszcz deszcz viaultraviolet ultraviolet
tulipanowa
13:42
tulipanowa
13:42
5575 1b6a
Reposted fromnutt nutt viaultraviolet ultraviolet
tulipanowa
13:42
0588 ffe4
Reposted fromfrotka frotka viaultraviolet ultraviolet

October 06 2017

tulipanowa
11:16
co się z nami stało?
tulipanowa
11:15
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
11:10
Nie ma czegoś takiego jak związek idealny. Nawet jeśli jesteście ze sobą odkąd pamięcią sięgasz zawsze będą pojawiały się problemy, różnice zdań, małe kłótnie i spory. Żeby wszystko jednak przetrwało najważniejsza jest szczerość. Nie da się cały czas zamiatać wszystkiego pod dywan i liczyć, że problemy same znikną.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
11:10
6166 0c7d
Reposted fromyuras yuras viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
11:09
5027 f615
Reposted fromsavatage savatage viaBrilliant Brilliant
tulipanowa
11:09
1745 3b45
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
tulipanowa
11:09
2660 7943
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
tulipanowa
11:08
tulipanowa
11:08
Niedorozwinięta jakaś ta nasza miłość:
niby ma już trzy lata, 
a o własnych siłach ustać nie potrafi 
i co chwila się nam przewraca...! 
— Borszewicz - Pomroki
tulipanowa
11:08
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaiamdreamer iamdreamer
tulipanowa
11:08

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl