Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

tulipanowa
21:09
7868 252c
Reposted fromcalifornia-love california-love
tulipanowa
21:09
7870 980f
Reposted fromcalifornia-love california-love
tulipanowa
21:09
7874 462f
Reposted fromcalifornia-love california-love
tulipanowa
21:09
7875 a76f
Reposted fromcalifornia-love california-love
tulipanowa
21:09
7887 2217
Reposted fromcalifornia-love california-love
tulipanowa
21:08
7964 5cfc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
tulipanowa
21:07
7967 9ae2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
tulipanowa
21:07
7960 8ae7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakropq kropq
tulipanowa
21:07
7863 4411
Reposted fromcalifornia-love california-love viakropq kropq
tulipanowa
21:07
2464 ef7e
Reposted fromsavatage savatage viaimpressive impressive
tulipanowa
21:07
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viathesmajl thesmajl
tulipanowa
21:07
Nie szukaj zrozumienia, nikt nie chodzi w Twoich butach.
Reposted fromorchis orchis viathesmajl thesmajl
tulipanowa
21:07
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viathesmajl thesmajl
tulipanowa
21:07

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viathesmajl thesmajl
tulipanowa
21:06
tulipanowa
21:06
Reposted frombluuu bluuu viakropq kropq
tulipanowa
21:06
tulipanowa
21:06
7447 367f
I każdemu z nas po przyjacielu z zupy
tulipanowa
21:06
tulipanowa
21:06
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl