Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2019

tulipanowa
00:39
Będą dni dobre i złe. Dziś jest po prostu zły dzień, zakręt, który trzeba pokonać i przetrwać.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
00:39
tulipanowa
00:39
6507 04f9
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapoppyseed poppyseed
tulipanowa
00:39
tulipanowa
00:39
6369 9881
Reposted frominto-black into-black viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
00:39
Kochaj ją tak bardzo, aby mogła zwątpić w twój zdrowy rozsądek, ale nigdy w twoje uczucie.
— Melanie Bennett
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
00:39
Zawsze bądź ostrożny, jeżeli chodzi o plotki na temat kobiety. Przeważnie pochodzą od mężczyzny, który nie może jej mieć, lub od kobiety która nie może z Nią konkurować.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
00:38
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
00:39
Będą dni dobre i złe. Dziś jest po prostu zły dzień, zakręt, który trzeba pokonać i przetrwać.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
00:39
tulipanowa
00:39
6507 04f9
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapoppyseed poppyseed
tulipanowa
00:39
tulipanowa
00:39
6369 9881
Reposted frominto-black into-black viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
00:39
Kochaj ją tak bardzo, aby mogła zwątpić w twój zdrowy rozsądek, ale nigdy w twoje uczucie.
— Melanie Bennett
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
00:39
Zawsze bądź ostrożny, jeżeli chodzi o plotki na temat kobiety. Przeważnie pochodzą od mężczyzny, który nie może jej mieć, lub od kobiety która nie może z Nią konkurować.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
00:39
tulipanowa
00:39
6507 04f9
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapoppyseed poppyseed
tulipanowa
00:39
tulipanowa
00:39
6369 9881
Reposted frominto-black into-black viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
00:39
Kochaj ją tak bardzo, aby mogła zwątpić w twój zdrowy rozsądek, ale nigdy w twoje uczucie.
— Melanie Bennett
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl