Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

tulipanowa
11:49
6870 82df
Pamiętamy i kochamy ❤️🖤

March 23 2020

tulipanowa
23:38
2655 a24f
Reposted fromvermis vermis viaiga-xvl iga-xvl
tulipanowa
23:37
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiga-xvl iga-xvl
tulipanowa
23:37
W tym roku zrób coś dla siebie, nie dla innych. Siebie postaw na pierwszym miejscu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiga-xvl iga-xvl
tulipanowa
23:37
tulipanowa
23:37
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiga-xvl iga-xvl
tulipanowa
23:37
6695 1d6d
Reposted fromkarahippie karahippie viaiga-xvl iga-xvl
tulipanowa
23:35
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viaiga-xvl iga-xvl
tulipanowa
23:35
Co nas zmusza do robienia tego, co robimy, chociaż w głębi duszy pragniemy się uwolnić od tego wszystkiego?
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiga-xvl iga-xvl
tulipanowa
23:35
8557 277f
Reposted fromrol rol viaiga-xvl iga-xvl
tulipanowa
23:34
Każdy z was ma głęboki, mroczny sekret, coś czego możecie się wstydzić, albo żałować, lub coś, co może was prześladować, ponieważ to, co zrobiliście było tak straszne, że wasze sumienie nie może przed tym uciec.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiga-xvl iga-xvl
tulipanowa
23:34
tulipanowa
23:32
2910 07bc
Atticus - "Miała dzikie serce"
tulipanowa
23:32
3306 992b
tulipanowa
23:31
5748 17be
Reposted fromskrzacik skrzacik viasentymentalna sentymentalna
tulipanowa
23:29
2373 bbda
Reposted fromverronique verronique viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
23:29
9022 c533
tulipanowa
23:28
A ty koleżanko kiedyś się zakochałaś? A może nie, bo myślałaś jednak że nie potrafisz kogoś obdarować uczuciem? A może nie byłaś gotowa, a może bałaś się miłości? Mijają lata, a ty nadal sama. Pewnie żałujesz tego że nie spróbowałaś? Teraz oglądasz jakiego zdjęcia, wspominasz wasze spotkania, jak on chciał wypić z tobą szampana ale jednak piliście na jednej ławce w Poznaniu piccolo przy czym całowaliście się namiętnie, nie przeszkadzały wam przechodni. Pierwsze jak się spotykaliście to nie wymienialiście się zdaniami tylko był namiętny pocałunek z tęsknoty. Tak, bo dzieliło was 1ooo km. Rozmowy przez telefon do rana, cało dobowy kontakt. Tak to była MIŁOŚĆ. 
Reposted byKawaiiNamida KawaiiNamida

March 22 2020

tulipanowa
21:27
Nadszedł 2o2o rok. Zapowiadał się pięknie, każdy z nas miał nowe postanowienia, cele i marzenia. Jest marzec, nadeszła wielka walka człowieka z światem. Pojawił się wirus, zjada każdego kogo spotka na swojej drodze. Ludzie zapominają o wszystkim, biją się o papier toaletowy, ryż i makaron. Pozostawają w domach, uświadamiają sobie jak było pięknie rok temu. Na legalu mogli iść do kina, restauracji czy imprezę. Każdy z nas nigdy by nie pomyślał że przyjdzie trzecia wojna. Ze przyjdzie nam siedzieć spokojnie w domu nie zaczynając walki tak jak kiedyś walczyli nasi dziadkowie, pradziadkowie. Ludzie dopiero teraz docierają do siebie, doceniają to co nigdy wcześnie nie było dla nas ważne. Świat się zatrzymał, pozwolił nam na refleksje naszego życia. 
Reposted bywspomnienkalejdoskopwithout-something
01:50
4368 faf5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl