Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2020

tulipanowa
09:53
3463 16bf
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
09:52
tulipanowa
09:52
Po nocy zawsze przychodzi dzień, ale nie ma przecież żadnych powodów, aby uważać, że będzie lepszy od poprzedniego.
— Alex North
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

December 30 2019

tulipanowa
03:40
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć.  mieć dla kogo robić niespodzianki.  móc się dla kogoś starać.  mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie.  w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne. pożądanie też jest fajne.  ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx

December 29 2019

tulipanowa
23:18
7885 ddff
Reposted fromniewychowana niewychowana viainyou inyou
tulipanowa
23:18
1474 3d00
Reposted fromEtnigos Etnigos viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
tulipanowa
23:17
0994 237e
23:17
9490 5d25
tulipanowa
23:17
Miłość nie zawsze przychodzi, kiedy się tego chce. Czasami się po prostu przydarza mimo naszej woli.
— Virginia Cleo Andrews - "Kwiaty na poddaszu"
tulipanowa
23:17
Tyle jeszcze trzeba zrobić. W tyle drzwi zapukać. Pozamykać stare złości. Usta wyrzucić z gniewem, a na ich miejsce wstawić nowe - pełne dobroci i mądrości. Wybaczyć trzeba złe dzieje, złe sny, źle dobranych do siebie ludzi. Jeszcze. I popatrzeć w dobre oczy. Ze wzruszeniem.
— Kaja Kowalewska
tulipanowa
23:17
1872 3ff4
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi viaostatnia-melodia ostatnia-melodia

December 25 2019

tulipanowa
01:22
3582 1171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
tulipanowa
01:22
3712 2086
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
01:22
3803 5075
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
01:21
Który to już rok obiecujesz sobie, że od następnego będzie lepiej? Który to już raz wmawiasz sobie, że od nowego roku wszystko się zmieni? Że staniesz się innym człowiekiem, że znajdziesz pracę, że przyłożysz się do nauki, że przeczytasz wreszcie tą książkę, że zadzwonisz do starej przyjaciółki, że przeprosisz za przeszłość, która tak naprawdę nigdy nie minęła? Który to już raz obiecujesz sobie zmiany, mimo że masz świadomość, że będzie tak, jak dotychczas? Który to już raz okłamujesz siebie?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tulipanowa
01:21
Reposted fromshakeme shakeme viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
01:21
Reposted fromshakeme shakeme viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
01:21
3584 a9e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
01:21
Reposted frombluuu bluuu viarzzkropka rzzkropka
tulipanowa
01:21
8998 48f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanakarenina anakarenina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl